Αρχείο για 9 Ιουνίου, 2011

Όταν ο Μάνος Χατζιδάκης «συνάντησε» τους «αγανακτισμένους» – Ο φόβος του «τέρατος»

Posted in Αρθρο - Σχολιο on 9 Ιουνίου, 2011 by asyntaxtostypos

To «τέρας» της φτώχειας, της ανεργίας, της καταστολής, το «τέρας» της σημερινής αντιπροσωπευτικής κοινο-βουλευτικής «δημοκρατίας» (του τριλέπτου του ψηφοφόρου στην κάλπη) και των νεο-χουντικών «απαγορεύσεων», το τέρας του ΔΝΤ, της τρόικας, του παραπέοντος καπιταλισμού και της κατοχικής κυβέρνησης, το «τέρας» της καθεστωτικής προπαγάνδας από την πλειοψηφία των ΜΜΕ και το «τέρας» των «διανοουμένων» -υπαλλήλων του συστήματος, ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! Και διασπείρει το φόβο για να μας καθηλώσει στην αδράνεια. Ο Μάνος Χατζιδάκης δεν ζει για να δει ότι το «τέρας» έχει απέναντί του πλέον, εκατοντάδες χιλιάδες οργισμένους ανθρώπους. Αλλά το «τέρας», ίδιο κι απαράλλαχτο -κάτω από τις μάσκες- με το σημερινό, υπήρχε. και το «έβλεπε» όσο ζούσε. Παραθέτουμε ένα από τα προφητικά σχόλια του Μάνου στο Γ΄Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας που θα μπορούσε να το έχει κάνει σήμερα. Είναι φοβερά επίκαιρο.  Ας τον αφουγκραστούμε…

Από τη Χούντα στη «Δημοκρατία» η ίδια ιστορία απαγορεύσεων

Posted in Αρθρο - Σχολιο on 9 Ιουνίου, 2011 by asyntaxtostypos

Όσο κι αν διατηρεί κανείς τις επιφυλάξεις του αναφορικά με τα περιστασιακά πολιτικά ατοπήματα και τις «εθνοκεντρικές» εμμονές των σημερινών πολιτικών απόψεων (μέσω «Σπίθας») του μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, δεν μπορεί να μην του αναγνωρίσει τους αγώνες του και τη συμβολή του στη διατήρηση της αξιοπρέπειας ενός ολόκληρου λαού και την τόνωση του αγωνιστικού φρονήματος της αριστεράς, στις πιο σκοτεινές εποχές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ο Μίκης Θεοδωράκης βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζεται για μια δημόσια ομιλία σήμερα Πέμπτη 9 Ιούνη στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους παρά την αντίθετη άποψη της σημερινής δημοκρατίας τύπου Μπουτάρη. «Δεν τίθεται θέμα απαγόρευσης αλλά διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης» υποστήριξε ο δήμος Θεσσαλονίκης…

Τα παρακάτω αποσπάσματα είναι εξαιρετικά αφιερωμένα στους ανθρώπους με κοντή μνήμη. Ανάμεσά τους η απόφαση της 1ης Ιούνη 1967 για απαγόρευση των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη και το Διάταγμα 280 «περί κηρύξεως της χώρας εις κατάστασιν πολιορκίας και αναστολής άρθρων του Συντάγματος» (21η Απριλίου 1967 από τον –τότε- βασιλιά, Κων. Γλίξμπουργκ, και το υπουργικό συμβούλιο (πρόεδρος, Κ. Κόλλιας, αντιπρόεδρος, Γ. Σπαντιδάκης, μέλη Ν. Μακαρέζος, Σ. Πατακός, Γ. Παπαδόπουλος). Τα ντοκουμέντα βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων (ΕΔΙΑ 1940-1974).

«Από της δημοσιεύσεως του παρόντος αναστέλλομεν καθ’ άπασαν την Επικράτειαν την ισχύ των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 95 και 97 του Συντάγματος».

Προκήρυξη αριθμ. 15, 1η Ιουνίου 1967: «απεφασίσαμεν και διατάσσομεν, απαγορεύομεν καθ’ άπασαν την Επικράτειαν: α) Την καθ’ οιονδήποτε τρόπον μετάδοσιν ή εκτέλεσιν μουσικής, ασμάτων του κομμουνιστού ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, τέως αρχηγού της διαλυθείσης κομμουνιστικής οργάνωσης «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη», τα οποία συν τοις άλλοις, αποτελούν και μέσο συνδέσμου μεταξύ των κομμουνιστών (…).

 «Απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Απαγορεύομεν: 1. Τας εν υπαίθρω συγκεντρώσεις πλέον των πέντε ατόμων. 2. Τας εν κλειστώ χώρω συγκεντρώσεις πλην των δημοσίων θεαμάτων. 3. Την καθ’ οιονδήποτε τρόπον άσκησιν αντεθνικής προπαγάνδας ώς και την ανακοίνωσιν ή δημοσίευσιν καθ’ οιονδήποτε τρόπον πληροφοριών δυνάμενων να φέρωσιν ανησυχίαν ή φόβον εις τους πολίτας και να διαταράξωσι την δημόσιαν τάξιν οπωσδήποτε. 4. Την οπλοφορίαν και την κατοχή υπό ιδιωτών όπλων παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων και των κυνηγετικών, πυρομαχικών, εκρηκτικών κ.ά. 5. Την προσωρινήν περίθαλψην κατ’ οίκον προσώπων μη ενοικούντων μετά της οικογενείας, ήτις παρέχει την περίθαλψην εάν τούτο δεν δηλωθή εντός δύο ωρών εις την οικείαν Αστυνομικήν Αρχήν. 6. Την κατοχήν, εγκατάστασιν και λειτουργίαν ερασιτεχνικών ραδιοφωνικών σταθμών και παντός μέσου ανταποκρίσεων και διαβιβάσεων. 7. Την απόκρυψιν και ανατίμησιν τροφίμων και παντός αγαθού, εξυπηρετούντος βιοτικάς ανάγκας του κοινού ή την προς τον σκοπόν τούτον συγκέντρωσιν αυτών παρ’ οιουδήποτε. 8. Την θήραν. Αι εκδοθείσαι μέχρι τούδε άδειαι θήρας ακυρούνται. 9. Οι παραβάται της παρούσης θα παραπέμπωνται εις το Εκτακτον Στρατοδικείον και θα τιμωρούνται συμφώνα προς τας διατάξεις του «περί καταστάσεως πολιορκίας» νόμου.

Εν. Αθήναις, τη 22 Απριλίου 1967, Αγγελής Οδυσσεύς, Αντ/γος – Α/ΓΕΣ».

Τέλος, στις 5/5/1967 απαγορεύονται «αι πάσης φύσεως πολιτικαί εκδηλώσεις κατά τας ως άνω συναντήσεις, πας δε παρεκτρεπόμενος θα διώκεται κατά νόμον».

«ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΣΤΟ ΛΑΟ» !

Παρακολουθείστε ένα απόσπασμα από τη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη αμέσως μετά την πτώση της χούντας – Είναι συγκλονιστική και επίκαιρη στο τέλος του VIDEO η απαίτηση των  «οργισμένων» εκείνης της εποχής που φωνάζουν ρυθμικά το σύνθημα: «Δώστε τη χούντα στο λαό»!