Αρχείο για 12 Ιανουαρίου, 2011

15% τσεκούρι στους μισθούς και ωράρια γαλέρας πρότειναν Μπόμπολας και Ψυχάρης στη διαπραγμάτευση για τη ΣΣΕ…

Posted in Δημοσιογραφικά, Εργασιακά on 12 Ιανουαρίου, 2011 by asyntaxtostypos

Μειώσεις 15% στους μισθούς, εντατικοποίηση γαλέρας με κυλιόμενο 8ωρο, αποκλειστική απασχόληση και πολλά άλλα πρότειναν οι εκδότες στην σημερινή διαπραγμάτευση που έγινε στην Αθήνα μεταξύ της ΕΣΗΕΑ και της ΕΙΗΕΑ.
Τα αφεντικά του Τύπου εμφανίσθηκαν σε δύο γραμμές. Ο Ζορζ Μπομπολά το έπαιξε πολύ κακός. Πρότεινε μειώσεις αποδοχών κατά 15%, μείωση αποδοχών για την εργασία της Κυριακής από 100% σε 75% επί της ημερήσιας αμοιβής και φυσικά εμμέσως πλην σαφώς ελευθερία κινήσεων σε ό,τι αφορά της απολύσεις. Ο άλλος, ο απλά «κακός» ο μεσιές Ψυχάρης πρότεινε «μηδενικές αυξήσεις» και «μηδενικές απολύσεις» αρκεί να γίνουν αποδεκτά τα εξής:
-Μία εργασία για τους δημοσιογράφους.  Η δεύτερη θα θεωρείται αναγκαστικά ως επιμίσθιο – Κυλιόμενο πενθήμερο ωράριο – Μείωση της αποζημίωσης για τη συνταξιοδότηση από το 70% στο 45% – Μη μεταφορά αργιών – Καθιέρωση 8ωρου για τους δημοσιογράφους.
Δεν υπήρξε συμφωνία και ορίσθηκε νέα συνάντηση στις 19 Ιανουαρίου. Τι έπραξε και πως απάντησε ο κυρ Πάνος; Δεν το γνωρίζουμε. Θα δείξει όταν θα περιγράφει… το πτώμα με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Τι λένε τα άλλα σαίνια της ΕΣΗΕΑ; Καμιά ενημέρωση θα πέσει σύντροφοι;
Οι προτάσεις είναι απαράδεκτες. Δεν μπορούμε να τις δεχτούμε. Σε κατάσταση κρίσης οι κύριοι της ΕΙΗΕΑ βρήκαν ευκαιρία και απαιτούν και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Να τους θυμίσουμε ότι παρά τις διάφορες φημολογίες που κυκλοφορούν και οι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι και έχουν ανάγκες.

Ας θυμηθούμε και το non paper που είχαν στείλει οι εκδότες ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο. Για να κατανοήσουμε τις προθέσεις τους…

Οι προτάσεις των εκδοτών προς την ΕΣΗΕΑ ήταν οι εξής:

1.Η υπό συζήτηση σύμβαση καλύπτει τις εφημερίδες μέλη της ΕΙΗΕΑ και όλους τους δημοσιογράφους που εργάζονται σε αυτές. Οι όροι της κατασχύουν πάσης αντιθέτου διατάξεως που έχει τυχόν περιληφθεί σε προγενέστερη συμφωνία, εξαιρουμένων των διατάξεων για το ύψος των αποδοχών.

2. Η Σύμβαση συνάπτεται υπό το φως των ριζικών αλλαγών και εξελίξεων που έχουν επέλθει στη λειτουργία των ΜΜΕ.

3. Οι δυο Ενώσεις συμφωνούν ότι οι ανατρεπτικές αλλαγές στο χώρο των ΜΜΕ επιβάλλουν θεσμικές μεταβολές που θα εξασφαλίζουν την εργασία και τις αμοιβές των δημοσιογράφων καθώς και την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη τους. Οι δυο Ενώσεις δεσμεύονται για την υπαγωγή στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ΕΔΟΕΑΠ όλων των εργαζομένων για τρία τουλάχιστον έτσι στον Τύπο ανεξαρτήτως της ιδιότητας των ως μελών ή μη επαγγελματικών οργανώσεων.

4. Οι εφημερίδες έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ορισμένες μόνον ή και όλες τις ημέρες της εβδομάδος, όπως λειτουργούν τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

5. Ειδικότερα οι ημερήσιες εφημερίδες κυκλοφορούν σε έντυπες εκδόσεις όσες και όποιες ώρες και ημέρες της εβδομάδας επιθυμούν. Οι εφημερίδες διατίθενται, υπό όρους που καθορίζουν οι ίδιες, στο Διαδίκτυο. Η κατ΄ επιλογήν των εφημερίδων κυκλοφορίας του με έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή καθημερινώς ή/και τις ημέρες των πάσης φύσεως αργιών γίνεται τηρουμένου του 5νθήμερου εργασίας των συντακτών.

6. Οι εφημερίδες οφείλουν να ορίζουν ωράριο εργασίας για τους δημοσιογράφους τέτοιο ώστε να απασχολείται ο συντάκτης επί πέντε συνεχείς ημέρες εβδομαδιαίως και να έχει έτσι διήμερη ανάπαυση. Το εν λόγω εβδομαδιαίο ωράριο μπορεί να είναι κυλιόμενο. Στην περίπτωση αυτή εφόσον ο συντάκτης εργασθεί Κυριακή δικαιούται πρόσθετης αμοιβής ίσης προς το 1/25χ1,25 του μηνιαίου μισθού του. Της ίδιας αμοιβής δικαιούται και ο συντάκτης ο οποίος εργάζεται κατά τις επίσημες αργίες οι οποίες δεν μετατίθενται.

7. Απασχόληση συντάκτη σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή δημόσια υπηρεσία όπως π.χ τηλεόραση, ραδιόφωνο, ΑΠΕ, [περιοδικά, εβδομαδιαίες εφημερίδες, γραφεία Τύπου υπουργείων ή επιχειρήσεων κ.λ.π. είτε με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, λογίζεται απασχόληση σε ημερήσια εφημερίδα με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι ο συντάκτης δεν απασχολείται πλήρως στην εφημερίδα στην οποία εργαζόταν πριν από την ανάληψη των ανωτέρω καθηκόντων του και δεν δικαιούται τις αποδοχές που προβλέπει η σύμβαση.

8. Οι συντάκτες που εργάζονται ήδη στις ημερήσιες εφημερίδες υποχρεούνται εντός μηνός από την υπογραφή της Συμβάσεως αυτής να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τον αριθμό και το είδος των επιπλέον απασχολήσεων τους και το χρόνο ενάρξεως κάθε μιας.

9. Ο συντάκτης κατά την ημέρα που προσλαμβάνεται σε ημερήσια εφημερίδα υποχρεούται να υποβάλει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Η ανάληψη πρόσθετης απασχόλησης μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων και εφόσον γίνει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της εφημερίδας θεωρείται ότι συνιστά καταγγελία της συμβάσεως εργασίας εκ μέρους του εργαζομένου. Αν η εφημερίδα δεν αποδεχτεί την καταγγελία αυτή, δικαιούται να περιορίσει τις αποδοχές του καταγγέλλοντος στο ένα τέταρτο(1/4) των έως τότε καταβαλλομένων.

10. Η καταβαλλόμενη αποζημίωση λόγω αποχωρήσεως προς συνταξιοδότηση ισούται με το 40% της αποζημιώσεως λόγω απόλυσης»..

Μείωση μισθών ζητάνε οι εκδότες, σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση, απουσιάζει η ΕΣΗΕΜΘ…

Posted in ΔΣ ΕΣΗΕΜΘ, Δημοσιογραφικά on 12 Ιανουαρίου, 2011 by asyntaxtostypos

Η συνάντηση της ΕΣΗΕΑ με τους εκδότες βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως μάθαμε προτείνουν μείωση μισθών. Αυτό σημαίνει ότι η διαπραγμάτευση θα συνεχισθεί και θα είναι δύσκολη. Βέβαια κανείς δεν περίμενε ότι η διαπραγμάτευση για την ΣΣΕ θα ήταν στρωμένη με άνθη. Οι εκδότες έχουν στο πλευρό τους την σοσιαληστρική κυβέρνηση και τους επιτηρητές της τρόικας. Ακούσαμε ότι το ποσοστό της μείωσης που ζητάνε είναι… διψήφιο. Περιμένουμε την εξέλιξη.

Από την ΕΣΗΕΜΘ δεν υπάρχει εκπρόσωπος. Γιατί άραγε; Εμείς προτείναμε εδώ και 15 ημέρες να υπάρξει εκπροσώπηση της ΕΣΗΕΜΘ, αλλά μέσω της γνωστής μεθόδου της… καθυστέρησης, τελικά το θέμα έκλεισε με τη γνωστή μέθοδο των μονομερών αποφάσεων που ακολουθεί η «ισχυρή πλειοψηφία» του δ.σ. (κατά το ισχυρή οικονομία, Ελλάδα κ.λ.π του Σημίτη). Να τους χαιρόμαστε.

Να σημειωθεί ότι στις τελευταίες συνεδριάσεις του δ.σ. της ΕΣΗΕΜΘ ο νομικός σύμβουλος ήταν ξεκάθαρος: η ΕΣΗΕΜΘ έχει δικαίωμα συμμετοχής και λόγου, αλλά όχι υπογραφής. Η απόφαση της πλειοψηφίας να μην εκπροσωπηθούν οι δημοσιογράφοι της Βόρειας Ελλάδας αποδυναμώνει ή ισχυροποιεί την διαπραγμάτευση για την ΣΣΕ;

Καμπανάκι ΠΟΕΣΥ για τυχόν μονομερείς πρωτοβουλίες αλλά η ηγεσία της ΕΣΗΕΜΘ παραμένει ψύχραιμη…

Posted in Εργασιακά on 12 Ιανουαρίου, 2011 by asyntaxtostypos

Είναι τυχαία η πρόσφατη ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ σχετικά με την υπογραφή της ΣΣΕ; Δεν νομίζουμε. Η συνάντηση της ΕΣΗΕΑ με τους εκδότες μαθαίνουμε ότι εκτός απρόοπτου, θα γίνει σήμερα. Στο μεταξύ «κυκλοφόρησε» ότι η πλειοψηφία στο δ.σ. της ΕΣΗΕΜΘ έχει αποδεχτεί συνάντηση με τον εκδότη του Αγγελιοφόρου για να ακούσει τις προτάσεις του. Η συνάντηση πρόκειται να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Να θυμίσουμε ότι οι εκδότες του Αγγελιοφόρου Μπόμπολας. Ψυχάρης, Μπακατσέλος έχουν προτείνει την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης στο συγκρότημα του Αγγελιοφόρου.

Ήδη έχουν ζητήσει περικοπές κατά 25% από τους εργαζόμενους το πιεστήριο όπου πρόσφατα έγιναν 6 απολύσεις. Οι εργαζόμενοι στο πιεστήριο που βρίσκεται στο Κιλκίς σήμερα πραγματοποιούν τρίωρες στάσεις εργασίας αντιδρώντας στα σχέδια της εργοδοσίας. Τι επισημαίνει η ΠΟΕΣΥ στην ανακοίνωση της; Ιδού το επίμαχο σημείο το οποίο όπως μάθαμε αφορά αποκλειστικά το θέμα Αγγελιοφόρου: «Οποιεσδήποτε μονομερείς πρωτοβουλίες –χωρίς προηγούμενη συνεννόηση- μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για παρερμηνείες και να αποδυναμώσουν τη συλλογική προσπάθεια».

Σ αυτό το πλαίσιο και ενώ λοιπόν τρέχουν τόσο σημαντικά ζητήματα, χθες η πλειοψηφία μονομερώς αποφάσισε να μη πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση που γίνεται κάθε Τετάρτη διότι, άκουσον – άκουσον, :

α) δεν υπάρχουν θέματα προς συζήτηση και…

β) διότι είχε προγραμματίσει συνάντηση με τους προέδρους των άλλων σωματείων (τεχνικών, διοικητικών, κ.λ.π) προκειμένου να προετοιμασθούν ενόψει της συνάντησης με τον Μπακατσέλο.

Δηλαδή χωρίς να ενημερώσουν όλα τα μέλη του δ.σ. αποφάσισαν να μη γίνει η σημερινή συνεδρίαση προκειμένου να διαβουλευθούν οι πρόεδροι ενόψει της συνάντησης της Παρασκευής, για την οποία δεν υπήρξε καμία ενημέρωση και συζήτηση στο δ.σ. Να χαρώ «λεγκαλισμό» κ. πρόεδρε και κ. γραμματέα. Σας τον χαρίζουμε αλλά πλέον αποκαλύπτεται περίτρανα πως αντιλαμβάνεσθε τις συνδικαλιστικές και δημοκρατικές διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν θέματα προς συζήτηση; Να αναφέρουμε τρία πολύ βασικά και κυρίαρχα:

Τι κάνατε με το θέμα της συμμετοχής της ΕΣΗΕΜΘ στην διαπραγμάτευση για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Θα πάει κάποιος, ποιος θα πάει και τι θα πει; Γι αυτό το ζήτημα, πέρα από μία αρχική κουβέντα, δεν υπήρξε καμία συζήτηση ούτε ενημέρωση του δ.σ..

Την Παρασκευή στην Αθήνα θα συζητηθεί το θέμα της σύμβασης εργασίας για τον περιφερειακό Τύπο. Η συνάντηση θα γίνει υπο την αιγίδα της ΠΟΕΣΥ.  Θα πάει κάποιος, ποιος θα πάει και τι θα πει; Γι αυτό το ζήτημα, δεν υπήρξε καμία συζήτηση ούτε ενημέρωση του δ.σ..

Το θέμα του Αγγελιοφόρου έκλεισε; Με ποιες θέσεις θα πάτε στη συνάντηση της Παρασκευής; Το βλέπουμε και κάνουμε δεν είναι ούτε τακτική ούτε στρατηγική. Γιατί δεν συγκαλείται εργασιακή συνέλευση πριν από την συνάντηση ώστε να έχετε και την άποψη των εργαζόμενων; Τι φοβάστε; Την ανοιχτή διαδικασία ή τις απόψεις;

Να αναφέρουμε κι άλλα; Τα δημοτικά μέσα ενημέρωσης, οι εδώ και 3 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι στο Μέτροσπορ, η κατάσταση το Ράδιο Θεσσαλονίκη, οι συμβασιούχοι της ΕΡΤ3, τα προβλήματα στα περιφερειακά μέσα, οι απολύσεις στα γραφεία των Μεγκα, Αντ1 και TV – Μακεδονία , και πολλά άλλα…

Δυστυχώς όπως αποδεικνύεται η ηγετική ομάδα της ΕΣΗΕΜΘ θεωρεί ότι μονομερώς μπορεί να καταργεί διαδικασίες και να λαμβάνει αποφάσεις μόνη της χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Εμείς θα συνεχίσουμε να ζητάμε διαφάνεια και να καταγγέλλουμε αυτόν τον γραφειοκρατικό αυταρχισμό, διότι περι αυτού πρόκειται. Έχετε το μαχαίρι της πλειοψηφίας, φυσικά με ευθύνη των συναδέλφων που σας ψήφισαν. Αυτοί οφείλουν να βγάλουν τα συμπεράσματα τους και να πάρουν πρωτοβουλίες αν θέλουν άλλες διαδικασίες. Εμείς δηλώνουμε ότι το «πεπόνι» δεν το έχετε. Δεν σας ανήκει και οφείλετε να δίνετε λογαριασμό, είτε σας αρέσει είτε όχι…

Ιδού και η ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) σε μια κρίσιμη φάση για την υπογραφή ΣΣΕ θέλει να επισημαίνει ότι στην τελευταία συνάντηση των Προέδρων των Ενώσεων με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, συμφωνήθηκε η επιμονή στο διάλογο και η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με στόχο την υπογραφή ΣΣΕ σε όλους τους χώρους.

Επίσης, συμφωνήθηκε το σταμάτημα κάθε απόπειρας εκ μέρους της εργοδοσίας για υπογραφή ατομικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων και ο συντονισμός δράσης, σε πνεύμα αλληλεγγύης και ενότητας, όλων των δημοσιογράφων με τις Ομοσπονδίες και Ενώσεις του χώρου των ΜΜΕ.
Με βάση αυτές τις αποφάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. θέλει να επισημάνει τα εξής:

1. Η ενότητα και ο συντονισμός μεταξύ των Ενώσεων Συντακτών είναι απαράβατος όρος για την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων.

2. Οποιεσδήποτε μονομερείς πρωτοβουλίες –χωρίς προηγούμενη συνεννόηση- μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για παρερμηνείες και να αποδυναμώσουν τη συλλογική προσπάθεια.

Είναι φανερό ότι μόνο η σταθερή προσήλωση σε αυτές τις θέσεις μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχή έκβαση του αγώνα των δημοσιογράφων απέναντι στις προσπάθειες βίαιης ανατροπής των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους