Εκλογες ΕΣΗΕΜ-Θ: ολα τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 17ης Μαίου όπως τα ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΜΘ:
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης για την ανάδειξη 1) Εννέα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Τριών τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 3) Τριών τακτικών μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 4) Τριών τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 5) Πέντε τακτικών μελών του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας και 6) Πέντε μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος, είναι τα ακόλουθα:

Α. Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 602 ψηφοδέλτια από τα οποία 586 έγκυρα, 6 άκυρα και 10 λευκά.

Β. Για την εκλογή Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρέθηκαν 602 ψηφοδέλτια από τα οποία 546 έγκυρα, 12 άκυρα και 44 λευκά.

Γ. Για την εκλογή Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρέθηκαν 602 ψηφοδέλτια από τα οποία 546 έγκυρα, 12 άκυρα και 44 λευκά.  

Δ. Για την εκλογή Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας βρέθηκαν 602 ψηφοδέλτια από τα οποία 546 έγκυρα, 12 άκυρα και 44 λευκά.  

Ε. Για την εκλογή των πέντε μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος βρέθηκαν 602 ψηφοδέλτια από τα οποία 522 έγκυρα, 22 άκυρα και 58 λευκά.    

Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΗΕΜ-Θ
1. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα – Προοπτική», που έλαβε 358 ψήφους, καταλαμβάνει 6 έδρες.

2. Ο συνδυασμός «Ασύνταχτος Τύπος», που έλαβε 72 ψήφους, καταλαμβάνει μία έδρα.

3. Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι – Ανανέωση τώρα», που έλαβε 68 ψήφους, καταλαμβάνει μία έδρα.

4. Ο συνδυασμός «Ενωτική Πρωτοβουλία», που έλαβε 67 ψήφους, καταλαμβάνει μία έδρα.

Β) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα – Προοπτική», που έλαβε 358 ψήφους, καταλαμβάνει 2 έδρες.

2. Ο συνδυασμός «Ασύνταχτος Τύπος», που έλαβε 72 ψήφους, καταλαμβάνει μία έδρα.    

Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού έλαβαν τους ακόλουθους σταυρούς προτιμήσεως:
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» :

Α/Α Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο Αρ. ψήφων
1. Αλεξιάδης Αλέξανδρος του Παναγιώτη Είκοσι επτά (27)
2. Αλχατζίδης Σταύρος του Ιωάννη Δεκαοχτώ (18)
3. Ανδρικοπούλου Ελένη του Παναγιώτη Έντεκα (11)
4. Γκίρμπας Ιωάννης του Πέτρου Είκοσι πέντε (25)
5. Δεργιαδές Φίλιππος του Λεωνίδα Τριάντα τέσσερις (34)
6. Μακρής Δημήτριος του Νικολάου Είκοσι έξι (26)
7. Μαργαριτίδου Στυλιανή του Σωτηρίου Είκοσι μία (21)
8. Μεχμέτ Σερήφ του Μουσταφά Είκοσι έξι (26)
9. Μπίκας Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Σπυρίδωνα Σαράντα (40)
10. Νικηφορίδης Αλέξανδρος του Εμμανουήλ Δεκατρείς (13)
11. Νικολάου Αθανάσιος του Χαραλάμπους Δώδεκα (12)
12. Ουζουνίδης Δημήτριος του Παντελή Έντεκα (11)
13. Σαριόγλου Παύλος του Γρηγορίου Δεκαπέντε (15)
14. Τριανταφύλλου Αλέξανδρος του Αστερίου Δεκατρείς (13)
15. Χαραλαμπίδης Παναγιώτης του Χρήστου Είκοσι τέσσερις (24)


Β) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :

Α/Α Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο Αρ. ψήφων
1. Αγγέλου Ιωάννης του Λάζαρου Πενήντα τρεις (53)
2. Βήττας Χρήστος του Δημητρίου Τριάντα εννέα (39)
3. Βοϊτσίδης Μόσχος του Αναστασίου Διακόσιες εβδομήντα επτά (277)
4. Γκέλη Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου του Παναγιώτη Είκοσι τέσσερις (24)
5. Γρηγοριάδης Σωφρόνιος (Φάνης) του Κωνσταντίνου Τριάντα πέντε (35)
6. Ζερβοχωρίτου Μαρία του Γεωργίου Είκοσι τρεις (23)
7. Καρράς Νικόλαος του Χρήστου Εκατό (100)
8. Κοντογιαννίδης Ρωμανός του Τριαντάφυλλου Εβδομήντα (70)
9. Κοντογουλίδης Βασίλειος του Ηλία Ενενήντα επτά (97)
10. Κυριακούλης Βασίλειος του Σωκράτη Πενήντα τέσσερις (54)
11. Λεπίδου Ραλλιώ του Χρήστου Σαράντα δύο (42)
12. Λιάμης Λεωνίδας του Σπυρίδωνα Σαράντα επτά (47)
13. Μοσχούλας Άγγελος του Χρήστου Εξήντα οκτώ (68)
14. Οικονόμου Νικόλαος του Γεωργίου Ενενήντα πέντε (95)
15. Παπαφωτίου Αριάδνη του Βασιλείου Τριάντα οκτώ (38)
16. Παρασχάκη Ιωάννα του Παράσχου Τριάντα δύο (32)
17. Ρακιτζή Ειρήνη του Φωτίου Τριάντα εννέα (39)
18. Ρεπανάς Αντώνιος του Σταύρου Εκατόν έντεκα (111)
19. Σακισλόγλου Ιάκωβος του Ευστράτιου Τριάντα εννέα (39)
20. Σπιτσέρης Νικόλαος του Δημητρίου Σαράντα έξι (46)
21. Σταυριανίδου Ελισάβετ του Σταύρου Είκοσι έξι (26)
22. Στεφανής Χρήστος του Ιωακείμ Σαράντα έξι (46)
23. Τάταλας Ηλίας του Ευαγγέλου Εξήντα μία (61)
24. Τσαμποδήμου Δήμητρα του Δημητρίου Σαράντα οκτώ (48)
25. Φωκιανίδης Αναστάσιος (Τάσος) του Στυλιανού Εκατόν εβδομήντα πέντε (175)
26. Χαλεπλίδου Χριστίνα του Ιωάννη Εκατόν έξι (106)
27. Χατζηεμμανουήλ Μαρία-Μάρνη του Δημητρίου Σαράντα δύο (42)

Γ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ– ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ» :

Α/Α Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο Αρ. ψήφων
1. Αδάμ Γεώργιος του Νικολάου Πενήντα επτά (57)
2. Ασπροπούλης Δημήτριος του Ιωάννη Σαράντα τρεις (43)
3. Γρηγοριάδου Βενετία του Αλέξανδρου Είκοσι μία (21)
4. Δημητριάδης Θωμάς του Χρήστου Είκοσι (20)
5. Μποζίνη Αναστασία του Χαραλάμπους Τριάντα δύο (32)
6. Παπαμανώλης Γεώργιος του Ευάγγελου Δεκαοχτώ (18)


Δ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» :

Α/Α Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο Αρ. ψήφων
1. Γιαννούλης Χρήστος του Ιωάννη Τριάντα δύο (32)
2. Γουγουτσά Μαρία του Θεόδωρου Είκοσι μία (21)
3. Καρανδεινός Αντώνιος του Ματθαίου-Νικολάου Είκοσι τέσσερις (24)
4. Κώστας Παναγιώτης του Ιωάννη Είκοσι δύο (22)
5. Νίκου Όλγα του Θεόδωρου Είκοσι μία (21)
6. Ντόζης Δημήτριος του Ιωάννη Πενήντα πέντε (55)
7. Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου Είκοσι οκτώ (28)
8. Προκοπίδου Σοφία του Ιωάννη Δεκαοκτώ (18)
9. Τζιουμπάνογλου Χαράλαμπος του Κυριάκου Τριάντα έξι (36)

Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ανεξάρτητη υποψήφια Άννα Ανανιάδου έλαβε ψήφους δεκαοκτώ (18).  

ΣΤ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Δημήτριος Λουκάς έλαβε ψήφους δύο (2).  

Ζ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» :

Α/Α Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο Αρ. ψήφων
1. Λουκοβίκας Μιχαήλ του Ιωάννη Δεκατρείς (13)
2 Μεϊντάνη Μαρίνα του Γεωργίου Τριάντα τέσσερις (34)


Η) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :

Α/Α Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο Αρ. ψήφων
1. Γκίνος Γρηγόριος του Γεωργίου Τριάντα τρεις (33)
2. Δημαράς Χαράλαμπος του Νικολάου Εβδομήντα δύο (72)
3. Καραμπάσης Βασίλειος του Ιωάννη Τριάντα έξι (36)
4. Μόσχοβος Νικόλαος του Ιωάννη Είκοσι μία (21)
5. Παρασίδης Κυριάκος του Μιχαήλ Είκοσι (20)
6. Τασιούλας Αναστάσιος του Δημητρίου Εκατό (100)

Θ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ»:

Α/Α Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο Αρ. ψήφων
1. Τσικάρας Βασίλειος του Κωνσταντίνου Είκοσι επτά (27)
2. Χατζηεμμανουήλ Ιωάννης του Παναγιώτη Είκοσι οκτώ (28)

Ι) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»:

Α/Α Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο Αρ. ψήφων
1. Κατσάρας Βασίλειος του Γεωργίου Σαράντα δύο (42)
2. Χριστάρα Θεοφίλη του Αριστοτέλη Είκοσι μία (21)

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι κατωτέρω:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ»:

1. Μπίκας Χαράλαμπος (Μπάμπης)


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:

1. Βοϊτσίδης Μόσχος
2. Φωκιανίδης Αναστάσιος
3. Ρεπανάς Αντώνιος
4. Χαλεπλίδου Χριστίνα
5. Καρράς Νικόλαος
6. Κοντογουλίδης Βασίλειος

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ»:

1. Αδάμ Γεώργιος

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»:

1. Ντόζης Δημήτριος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ»:

1. Μεϊντάνη Μαρίνα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:

1. Τασιούλας Αναστάσιος
2. Δημαράς Χαράλαμπος

Για τα υπόλοιπα όργανα τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Α/Α Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο Αρ. ψήφων
1. Δραγώγιας Δημήτριος του Εμμανουήλ Εκατόν εβδομήντα δύο (172)
2 Κουτσαμπάρης Φώτιος του Δημητρίου Εκατόν εβδομήντα μία (171)
3. Παπαθανασίου Ευαγγελία (Γκέλη) του Αθανασίου Εξήντα έξι (66)
4. Πλήκα Μαρία (Μαρούλα) του Αναστασίου Εκατόν σαράντα τέσσερις (144)
5. Σαπρανίδης Αιμίλιος του Ιωάννη Ενενήντα επτά (97)
6. Σπηλιώτη Αφροδίτη του Κωνσταντίνου Εβδομήντα δύο (72)
7. Τσίμπας Θωμάς του Ιωάννη Εκατόν τριάντα εννέα (139)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

1. Δραγώγιας Δημήτριος
2. Κουτσαμπάρης Φώτιος
3. Πλήκα Μαρία (Μαρούλα)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Α/Α Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο Αρ. ψήφων
1. Αθανασόπουλος Δημήτριος του Ηλία Εκατόν πενήντα έξι (156)
2 Μέρτζου Ευδοκία (Εύα) του Νικολάου Εκατόν εξήντα έξι (166)
3. Πετρίδης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου Εκατόν σαράντα πέντε (145)
4. Ρούμπος Νικόλαος του Ευθυμίου Εκατόν ενενήντα τέσσερις (194)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

1. Ρούμπος Νικόλαος
2. Μέρτζου Ευδοκία (Εύα)
3. Αθανασόπουλος Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:

Α/Α Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο Αρ. ψήφων
1. Ασλανίδης Νικόλαος του Γεωργίου Διακόσιες τριάντα πέντε (235)
2 Βουργουτζής Νικόλαος του Παναγιώτη Ενενήντα μία (91)
3. Θεολογίδης Σωτήριος του Κλέαρχου Ενενήντα οκτώ (98)
4. Παπαναούμ Περικλής του Πέτρου Εξήντα δύο (62)
5. Στρατάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ Εβδομήντα τρεις (73)
6. Τελίδης Χρίστος του Αγγέλου Εκατόν σαράντα τρεις (143)
7. Τσερβίνης Γεώργιος του Ιωάννη Εκατόν οκτώ (108)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

1. Ασλανίδης Νικόλαος
2. Τελίδης Χρίστος
3. Τσερβίνης Γεώργιος
4. Θεολογίδης Σωτήριος
5. Βουργουτζής Νικόλαος

Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

Α/Α Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο Αρ. ψήφων
1. Ανδρικοπούλου Ελένη του Παναγιώτη Πενήντα δύο (52)
2 Γουσίδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου Εκατόν εβδομήντα πέντε (175)
3. Ζαφείρης Χρίστος του Νικολάου Εκατόν εξήντα πέντε (165)
4. Κάργας Βασίλειος του Χρήστου Εκατόν δύο(102)
5. Κουτσούκος Ηλίας του Δημητρίου Εκατόν είκοσι έξι (126)
6. Λυκεσάς Απόστολος του Σωτηρίου Εκατόν έξι (106)
7. Μπλιάτκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου Εκατόν σαράντα (140)
8 Μποζίνη Αναστασία του Χαραλάμπους Εκατόν εννιά (109)
9 Νεράντζης Παύλος του Παναγιώτη Εκατόν τρεις (103)
10. Τριανταφύλλου Αλέξανδρος του Αστερίου Πενήντα επτά (57)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

1. Γουσίδης Κωνσταντίνος
2. Ζαφείρης Χρίστος
3. Μπλιάτκας Κωνσταντίνος
4. Κουτσούκος Ηλίας
5. Μποζίνη Αναστασία

Η Εφορευτική Επιτροπή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: