Διαβάστε κι αυτό: η Ε.Ε. θα διασφαλίσει την πολυφωνία;;;;;

Βρυξέλλες – Το ΕΚ υιοθέτησε πρόταση για διασφάλιση της πολυφωνίας στα ΜΜΕ και δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε ελεύθερα και διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης «Στη διασφάλιση της πολυφωνίας στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης και στη δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε ελεύθερα και διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης», στοχεύει το ΕΚ με τη σημερινή υιοθέτηση σχετικής πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.

Την αρχική έκθεση εισηγήθηκε η Εσθονή ευρωβουλευτής Marriane Mikko και οι ευρωβουλευτές έκαναν, τελικά, αποδεκτή την κοινή εναλλακτική πρόταση Πρασίνων και Σοσιαλιστών.

Με το τελικό ψήφισμα οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι:

– Η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας του συστήματος των μέσων ενημέρωσης δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τη μονοπώληση της διαφημιστικής αγοράς. Τούτο θέτει εμπόδια στην είσοδο νέων φορέων της αγοράς και οδηγεί στην ομοιομορφία του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης.

– Η εξέλιξη του συστήματος των μέσων ενημέρωσης κατευθύνεται όλο και περισσότερο από την κερδοσκοπία, με συνέπεια να μην διασφαλίζονται δεόντως οι κοινωνικές, πολιτικές ή οικονομικές αξίες.

– Οι ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες εξωθούνται αδικαιολογήτως και εις βάρος της ποιότητας των προγραμμάτων τους, σε έναν ανταγωνισμό ακροαματικότητας με τους εμπορικούς σταθμούς

– Η επιρροή των επενδυτών τρίτων χωρών σε μέσα ενημέρωσης της ΕΕ και ιδίως στα νέα κράτη-μέλη είναι όλο και μεγαλύτερη.

Σχετικά με την πολυφωνία και την ανεξαρτησία στην ενημέρωση, οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι:

– Ενα πολυφωνικό σύστημα μέσων ενημέρωσης συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δημοκρατικού ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

– Οι αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίσουν τη δημοσιογραφική και συντακτική ανεξαρτησία με κατάλληλες και ειδικές νομικές και κοινωνικές εγγυήσεις. Επισημαίνεται η σημασία δημιουργίας συντακτικών Χαρτών για την αποτροπή παρεμβάσεων στο περιεχόμενο των ειδήσεων εκ μέρους των ιδιοκτητών, μετόχων ή εξωτερικών φορέων ή κυβερνήσεων.

– Οι κανόνες για τη συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να διέπουν τόσο την ιδιοκτησία και παραγωγή του περιεχομένου των μέσων, όσο και τους (ηλεκτρονικούς) διαύλους και μηχανισμούς πρόσβασης και τη διάδοση του Διαδικτύου, όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης.

Με το σημερινό τους ψήφισμα οι ευρωβουλευτές ζητούν:

– Τη δέσμευση της Επιτροπής ότι θα εργασθεί για τη δημιουργία σταθερού νομικού πλαισίου το οποίο θα εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της πολυφωνίας σε όλα τα κράτη μέλη.

– Την εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

– Τη διασύνδεση μεταξύ της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και εκείνης που διέπει τα μέσα ενημέρωσης, ούτως ώστε να «εξασφαλισθούν η πρόσβαση, ο ανταγωνισμός και η ποιότητα και θα αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της συγκέντρωσης ιδιοκτησίας στα μέσα ενημέρωσης και της πολιτικής ισχύος, που ζημιώνουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, την ισότητα ευκαιριών και τον πλουραλισμό».

Οι ευρωβουλευτές, τέλος, τάσσονται υπέρ μιας ανοιχτής συζήτησης και υπενθυμίζουν στα κράτη-μέλη ότι στις αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών θα πρέπει πάντα να επιδιώκεται ισορροπία μεταξύ των υποχρεώσεών τους και της ελευθερίας έκφρασης.

3 Σχόλια προς “Διαβάστε κι αυτό: η Ε.Ε. θα διασφαλίσει την πολυφωνία;;;;;”

 1. […] Ασύνταχτος Τύπος “Στη διασφάλιση της πολυφωνίας στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης και στη δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε ελεύθερα και διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης”, στοχεύει το ΕΚ με τη σημερινή υιοθέτηση σχετικής πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. […]Με το τελικό ψήφισμα οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι:- Η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας του συστήματος των μέσων ενημέρωσης δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τη μονοπώληση της διαφημιστικής αγοράς. […]- Η εξέλιξη του συστήματος των μέσων ενημέρωσης κατευθύνεται όλο και περισσότερο από την κερδοσκοπία […]Σχετικά με την πολυφωνία και την ανεξαρτησία στην ενημέρωση, οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι: […]

 2. «Ενα πολυφωνικό σύστημα μέσων ενημέρωσης συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δημοκρατικού ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου».

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ η υιοθέτηση του ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χτυπά το καμπανάκι, επισημαίνεται με το παραπάνω απόσπασμα, ακόμα και για τις ίδιες τις αξίες της δημοκρατίας όταν δεν υπάρχει πολυφωνία και καταπνίγονται οι διαφορετικές φωνές. Σε αντίθετη περίπτωση όπου κυριαρχούν οι κλωνοποιημένες ειδήσεις σε όλα τα ΜΜΕ, υπάρχει εμφάνιση της νεοναζιστικής ή στην «καλύτερη» περίπτωση, αυταρχικής αντίληψης των πραγμάτων περί της κυριαρχίας της μίας άποψης…

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΟ:
  «Οι αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίσουν τη δημοσιογραφική και συντακτική ανεξαρτησία με κατάλληλες και ειδικές νομικές και κοινωνικές εγγυήσεις. Επισημαίνεται η σημασία δημιουργίας συντακτικών Χαρτών για την αποτροπή παρεμβάσεων στο περιεχόμενο των ειδήσεων εκ μέρους των ιδιοκτητών, μετόχων ή εξωτερικών φορέων ή κυβερνήσεων».

  Σαν να περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά ΜΜΕ και ειδικότερα στην κρατική ραδιοτηλεόραση της ΕΡΤ και της ΕΡΤ3. Μάλιστα, η ελληνική εκδοχή, περιλαμβάνει και «εύκαμπτους» πρώην «αριστερούς» συντάκτες και αρχισυντάκτες που αποδεικνύονται δεξιότεροι των δεξιών και ξέρουν να προσαρμόζονται μια χαρά στον καταστροφικό χορό της νεοδημοκρατικής «μεταρρυθμιστικής» πολιτικής.

  Να δείτε που αν θα αλλάξει η κυβέρνηση, πάλι οι ίδιοι θα είναι στις ίδιες θέσεις, παίζοντας δουλικά το ίδιο παιχνίδι, τρισάθλιοι διεκπεραιωτές του κόσμου των ειδήσεων, στην υπηρεσία των νέων τους αφεντικών.
  Κάποιοι, όμως, αυτή τη φορά, θα έχουν μνήμη…

  Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ
  Οι ειδικές «νομικές και κοινωνικές εγγυήσεις» για τη διασφάλιση της συντακτικής και δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας στις οποίες αναφέρεται το κείμενο του ΕΚ πρέπει να γίνουν άμεσα πράξη για να αποτελέσουν ένα ακόμα όπλο για την υπεράσπιση μιας Ευρώπης των ελευθεριών.

 3. Μα, αφελή μου Δ.Κ. δεν το ξέρεις ότι τα χειρότερα αφεντικά είναι τα αριστερά αφεντικά;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: