ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΜΘ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
Νέος πρόεδρος της ΕΣΗΕΜΘ ο Μάκης Βοϊτσίδης

Η εκλογή του Μάκη Βοϊτσίδη της Δημοσιογραφικής Ενότητας στη θέση του προέδρου του νέου ΔΣ της ΕΣΗΕΜΘ πραγματοποιήθηκε κατά την 7η ψηφοφορία με 5 ψήφους.
Ο Μάκης Βοϊτσίδης ο οποίος προήδρευσε της συνεδρίασης επανέλαβε την πρόταση που είχε θέσει η παράταξη του Δημοσιογραφική Ενότητα για αναλογικό προεδρείο. Θέση η οποία από την πρώτη ώρα της συνεδρίασης φάνηκε ότι γινόταν δεκτή από τους εκπροσώπους της τρίτης παράταξης Ενωτική Πρωτοβουλία – Προοπτική, Δημ. Ντόζη και Τάσου Φωκιανίδη. Τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος υπερασπίστηκαν τη θέση τους με το επιχείρημα ότι συμβάλλουν με τον τρόπο στην άρση του αδιεξόδου. Γιατί, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, “κάπως θα πρέπει να διοικηθεί η Ένωση”.

Οι Δημοσιογράφοι – Ανανέωση Τώρα ενέμειναν στην θέση τους για την εναλλασσόμενη προεδρία, δηλ. από ένα χρόνο η κάθε μία από τις δύο μεγάλες παρατάξεις.

Η εκπρόσωπος του συνδυασμού Ασύνταχτος Τύπος γνωστοποίησε ότι η απόφαση της συνέλευσης των Ασύνταχτων είναι να μην συμμετάσχουν στη συγκρότηση του προεδρείου, αφενός γιατί δεν πραγματοποιήθηκε καμία συζήτηση επί προγραμματικών θέσεων και σχεδίου δράσης στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο –ασφαλιστικό, ΣΣΕ, νέες ελαστικοποιημένες εργασιακές σχέσεις, δεοντολογία κ.α, καθώς και συγκεκριμένα βήματα για την αποκέντρωση των λειτουργιών της Ένωσης, με τακτή σύγκληση των συλλογικών οργάνων –μικτό, εργασιακοί εκπρόσωποι κ.α. Οι προτάσεις άλλωστε που κατατέθηκαν από τις δύο παρατάξεις ΔΑΤ και ΕΠΠ, όπως αναφέρθηκε, πέραν των ελαχίστων θετικών σημείων που περιελάμβαναν, στην πλειονότητα τους δεν περιέκλειαν παρά γενικότητες και ευχολόγια.
Κατά την ψηφοφορία για τη θέση του προέδρου εκτός του εκλεγέντος Μάκη Βοϊτσίδη, τρεις ψήφους έλαβε ο Γιώργος Αδάμ, ο οποίος προτάθηκε για τη θέση του προέδρου από τους Δημοσιογράφους-Ανανέωση Τώρα και κατά ψήφισε η εκπρόσωπος των Ασύνταχτων.

Μετά την εκλογή προέδρου συνεχίστηκε η διαδικασία για εκλογή αντιπροέδρου με τη ΔΕ να προτείνει τη Χριστίνα Χαλεπλίδου για τη θέση αυτή. Μετά τις άκαρπες τρεις πρώτες ψηφοφορίες, η συνεδρίαση διεκόπη και συνεχίστηκε το απόγευμα, για την εκλογή των υπόλοιπων μελών του προεδρείου, καθώς οι δύο παρατάξεις που μετέχουν σε αυτό –-ΔΕ και ΕΠΠ- ζήτησαν τη διακοπή για να διαβουλευτούν.

Στη θέση της αντιπροέδρου της ΕΣΗΕΜΘ εκλέχτηκε η Χριστίνα Χαλεπλίδου κατά την 7η ψηφοφορία με 4 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Στη θέση του γενικού γραμματέα της ΕΣΗΕΜΘ ο Τάσος Φωκιανίδης κατά την πέμπτη ψηφοφορία με 5 ψήφους υπέρ και 1 κατά και για τη θέση του ταμία ο Βασίλης Παπαδημούλης κατά την 7η ψηφοφορία με 4 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Τέλος, έφορος κτιρίου και αναπληρωτής γραμματέας ο Δημήτρης Ντόζης με 3 ψήφους υπέρ, 3 παρόν και 3 κατά.

ΓΙΑ ΕΡΤ3 ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
Η κατάσταση στα ραδιοτηλεοπτικά αλλά και το τελευταίο θέμα που προέκυψε με την πρόταση από τον διευθυντή ενημέρωσης του τομέα ειδήσεων της ΕΤ3 για λήξη των συμβάσεων τουλάχιστον τεσσάρων συναδέλφων, αποφασίστηκε να τεθούν σε άμεση προτεραιότητα από το νέο δσ της ΕΣΗΕΜΘ κατά την επόμενη συνεδρίαση της Τετάρτης 25 Ιουνίου.
Για το θέμα της ΕΡΤ3, (το οποίο έθεσε στο δσ ο Κοντογουλίδης) αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθούν διευκρινίσεις από τη διεύθυνση του σταθμού, καθώς η τελευταία κίνηση της διεύθυνσης εκτιμήθηκε ότι αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου των περιπτώσεων των συμβάσεων έργου που κρατούν σε ομηρία συναδέλφους στην κρατική ραδιοτηλεόραση.
Παράλληλα θα ζητηθεί από τους εργασιακούς της ΕΡΤ3 να υπάρξει πλήρης καταγραφή της κατάστασης, πόσοι συνάδελφοι πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και βρίσκονται υπό καθεστώς συμβάσεων έργου, αν έχουν διακοπεί συμβάσεις και πόσες κλπ

Επίσης, αποφασίστηκε να ζητηθεί η σύγκληση εργασιακής συνέλευσης για τους εργαζομένους στα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα συνολικά και να ενημερωθούν όλα τα μέλη της διοίκησης.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ “ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ”
ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΜΘ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Η στάση μας στη διαδικασία συγκρότησης σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου της ΕΣΗΕΜΘ καθορίζεται από τις αρχές που έχουμε περιλάβει στα χαρακτηριστικά του Ασύνταχτου Τύπου. Αρχές που περιλαμβάνονται στο τρίπτυχο ανεξαρτησία-συμμετοχή- μαχητικότητα και θέλουμε να διέπουν τη σκέψη και δράση μας.
Έτσι λοιπόν για το κάθε μεγάλο ή μικρό ζήτημα της Ένωσής μας και της συνδικαλιστικής μας πρακτικής, βλέπουμε τα πράγματα μέσα από αυτή την οπτική και κινούμαστε στην κατεύθυνση της υλοποίησής τους.
Μη καθοδηγούμενοι και χειραγωγήσιμοι στοχεύουμε στη διεύρυνση των συμμετοχικών διαδικασιών, την αποκέντρωση των λειτουργιών, την αύξηση του αριθμού των μελών που ασχολούνται σε σταθερή βάση με τα της Ένωσης, την τακτική και συχνή σύγκληση των υπαρχόντων οργάνων όπως το Μικτό συμβούλιο, οι εργασιακοί εκπρόσωποι, την πλαισίωση του δσ από ομάδες εργασίας πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα και τις προβλεπόμενες από το καταστατικό επιτροπές.

Για μας η εκλογή συμβούλου στο δσ της συνδικαλιστικής μας ένωσης, δεν αποτελεί κατάληψη μιάς θέσης εξουσίας. Αντίθετα την βλέπουμε ως ένα νέο εφαλτήριο για να προωθηθούν τα θέματα της Ένωσης σε μία αγωνιστική κατεύθυνση στην αντιμετώπιση των εργασιακών-ασφαλιστικών προβλημάτων και στην υπεράσπιση της δεοντολογίας-ελευθεροτυπίας, καθώς και σε ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών στην κατεύθυνση της λήψης των αποφάσεων όλο και περισσότερο στη βάση των δημοσιογράφων και μέσα στους εργασιακούς χώρους.

Δεν έχουμε την ίδια αντίληψη με τις άλλες παρατάξεις του δσ για τη διαχείριση ενός σωματείου στη βάση της διοίκησής του. Για μας όλα δεν αρχίζουν και δεν σταματούν στην ανάληψη των θέσεων του προεδρείου και της μετέπειτα διαχείρισης των ζητημάτων. Η παρουσία μας στο δσ θέλουμε να έχει να κάνει με πραγματική συζήτηση, επεξεργασία και απόφαση συγκεκριμένων ενεργειών και όχι με διατύπωση καλών προθέσεων, ευχολογίων και γενικοτήτων, που καλύπτει όλους αλλά δεν γίνεται τίποτε ουσιαστικό.

Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου δσ γνωστοποιήσαμε την απόφαση της συνέλευσης των Ασύνταχτων να μην συμμετάσχουμε στη συγκρότηση του προεδρείου, αφού δεν έχει προηγηθεί καμία συζήτηση επί προγραμματικών θέσεων και ενός προγράμματος δράσης. Εντοπίζοντας τις ευθύνες στις παρατάξεις και δη την πρώτη σε ψήφους.

Από τότε πέρασαν δυο βδομάδες και αυτό που είδαμε ήταν ένα κείμενο από τους Δημοσιογράφους-Ανανέωση Τώρα (ΔΑΤ) και ένα άλλο από την Ενωτική Πρωτοβουλία-Προοπτική (ΕΠΠ), ενώ από την πρώτη σε ψήφους Δημοσιογραφική Ενότητα (ΔΕ) δεν είδαμε τίποτε απολύτως. Αυτή η παράταξη που υποτίθεται, μας έλεγε, ότι ενδιαφέρεται για τη συνεργασία κ.α. Αυτή μάλιστα που είχε και την ευθύνη των διοικήσεων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως φυσικά την ίδια ευθύνη έχει και η δεύτερη σε ψήφους, ΔΑΤ, η οποία στο συνέδριο της ΠΟΕΣΥ συστρατεύτηκε με αυτόν που κατηγορούσε πριν (Τσαλαπάτη).

Αμφότερα τα κείμενα αποτελούν στην καλύτερη περίπτωση εκθέσεις καλών προθέσεων και στη χειρότερη επανάληψη προεκλογικών γενικόλογων θέσεων. Κύριο χαρακτηριστικό και των δύο κειμένων-υποτιθέμενων προτάσεων είναι η απουσία στη διατύπωση συγκεκριμένων ενεργειών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σε όλους τους μεγάλους τομείς που ενδιαφέρουν άμεσα.

  • Δηλαδή λ.χ. για το ασφαλιστικό, τι ακριβώς θα γίνει και πότε. Όχι θα κάνουμε επιτροπές τώρα για να αντικρούσουμε όσες διατάξεις είναι δυσμενείς (ΔΑΤ) ή θα το παλέψουμε με νομικές ενέργειες (ΕΠΠ).

Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων όπως έδειξαν και οι τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις σε Ενώσεις και ΠΟΕΣΥ επιθυμεί την κατάργηση του ασφαλιστικού με κάθε αγωνιστικό μέσο, μη εφαρμογή των διατάξεων υλοποίησης του νόμου και μπλοκάρισμα κάθε διαδικασίας προς το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Η εντολή-απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ είναι η εκπόνηση σχεδίου ανατροπής του νόμου Πετραλιά.

  • Πως και πότε συγκεκριμένα θα κατευθυνθούμε σε ένα Συνδικάτο Τύπου και ένα Ενιαίο Ταμείο Τύπου;
  • Στα εργασιακά από τη μία ακούμε από τους ΔΑΤ να κάνουμε καταγραφή των προβλημάτων και από την άλλη από την ΕΠΠ να κάνουμε φόρουμ επεξεργασίας. Αντί να μιλάμε ήδη για συγκεκριμένο σχέδιο άμεσων παρεμβάσεων στους εργασιακούς χώρους όπου παρατηρούνται προβλήματα με την μη πιστή τήρηση των ΣΣΕ και σθεναρή διεκδίκηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας.
  • Όσο αφορά τα θέματα δεοντολογίας, τα μόνα που είδαμε είναι ευχολόγια και γενικολογίες. Αντί να απαντηθεί άμεσα το ερώτημα: θα τηρούνται όλες οι αρχές του κώδικα δεοντολογίας και των καταστατικών διατάξεων με όλα τα όργανα της Ένωσης σε αυτεπάγγελτη λειτουργία, ναι ή όχι; Θα εκδηλώνονται άμεσες παρεμβάσεις σε ζητήματα αντιστράτευσης των αρχών της ανεξάρτητης ενημέρωσης;
  • Ως προς δε τα οργανωτικά της Ένωσης μας, τα προτεινόμενα και από τις δύο παρατάξεις χαρακτηρίζονται από γενικό και ασαφές περιεχόμενο (ΕΠΠ), χωρίς να υπάρχει καμία χρονική δέσμευση (ΔΑΤ). Λ.χ. πότε και ως καταστατική συνέλευση; Ούτε καν την τακτική σύγκλιση του Μικτού ή για κάθε μεγάλο ζήτημα.

Από τις φτωχές προτάσεις των δύο, αφενός της ΕΠΠ κρατάμε: την 6μηνη σύγκληση εργασιακών συνελεύσεων και την αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Ένωσης, ενώ από τους ΔΑΤ: τις ενημερωτικές διαδικασίες για τα εργασιακά και ασφαλιστικά και τις κλαδικές συμβάσεις.

Τι θα περίμενε κάποιος να απαντήσουμε σε προτάσεις που δεν περιέχουν συγκεκριμένες πράξεις με συγκεκριμένες χρονικές δεσμεύσεις υλοποίησης τους;

Τι κάνουμε άμεσα και αποτρεπτικά για το ασφαληστρικό, τι για τις ΣΣΕ ώστε να μην υπογράφονται κατά πως βολεύει τους ιδιοκτήτες, τι για το πλήθος εργασιακών προβλημάτων στο χώρο της βόρειας Ελλάδας, τι για τις συμμετοχικές διαδικασίες στα οργανωτικά-λειτουργικά της ΕΣΗΕΜΘ;

Χωρίς την απάντηση αυτών δεν υπάρχει καμία συμμετοχή των Ασύνταχτων στη νέα διοίκηση, που ούτως ή άλλως γίνεται από συγγενείς πολιτικά δυνάμεις. Ο αγώνας των Ασύνταχτων τώρα αρχίζει, εκεί που για άλλους τελειώνει η μάχη της καρέκλας.

ΜΑΡΙΝΑ Γ. ΜΕΪΝΤΑΝΗ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: