Αρχείο για 13 Ιουνίου, 2008

Βαρυσήμαντη πρόταση: Digital προεδρείο ΤΩΡΑ !

Posted in Uncategorized with tags on 13 Ιουνίου, 2008 by asyntaxtostypos

Έπειτα από εξαντλητικές διαβουλεύσεις των ασύνταχτων, αποφασίσαμε να κατεβάσουμε την πρότασή μας για την έξοδο από την «καρεκλική κρίση». Τις προτάσεις που ακούστηκαν για λειτουργία αναλογικού προεδρείου στην ΕΣΗΕΜ-Θ, τις απορρίπτουμε μετά βδελυγμίας και αντιπροτείνουμε τη λειτουργία ψηφιακού προεδρείου. Προσφύγαμε σε ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες και ιδού to αναλυτικό digital σχέδιο λειτουργίας του προεδρείου. Με αυτό τον τρόπο η Ένωσή μας θα αποκτήσει και πανελλαδική εμβέλεια παγκόσμιου κύρους. Digital προεδρείο ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!